Vyhrajte prípravky na zníženie cholesterolu

Nakoľko vás článok „Znížiť cholesterol sa dá aj bez liekov“ zaujal, rozhodli sme sa uverejniť súťaž, ktorá určite podnieti ešte väčší záujem o túto problematiku.

Súťažná otázka: Aká hladina v krvi sa už považuje za zvýšený cholesterol?

Správne odpovede posielajte do 15. júla na adresu: vivasenior@vivasenior.sk

Päť správnych odpovedí odmeníme prípravkami na zníženie cholesterolu.